Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα του kozan.gr κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι δεν εφαρμόζεται κανένας διαχωρισμός μεταξύ τακτικού και έκτακτου προσωπικού κατά την χορήγηση των ισοθερμικών εφοδίων εργασίας.

Απλά ισοθερμικά εφόδια χορηγούνται σε όποιον εργαζόμενο, τακτικό ή έκτακτο, εκτίθεται σε συνθήκες ψύχους κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

ΛΚΔΜ