Η πολύχρονη εμπειρία της ΠΡΟΒΟΛΗ Διαφημιστική και η αποδεδειγμένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στην παροχή πληροφοριών καταλόγου, οδήγησαν στη δημιουργία της διαφημιστικής πλατφόρμας του Καταλόγου Επαγγελματιών, Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών, η οποία είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να καλύψει κάθε είδους ανάγκη για δομημένη επαγγελματική πληροφόρηση.

Ως μέρος της πλατφόρμας αυτής, ο ηλεκτρονικός κατάλογος επαγγελματιών, επιχειρήσεων, υπηρεσιών info4.gr, παρέχει αναλυτική και γεωκωδικοποιημένη πληροφόρηση για κάθε είδους αναζήτηση επαγγελματία και επιχείρησης σε όλες τις περιοχές και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσω της έξυπνης και ευέλικτης μηχανής αναζήτησης που διαθέτει, το www.info4.gr αποτελεί τη λύση για όσους αναζητούν πληροφορίες αλλά και το απαραίτητο όχημα για την online επικοινωνία και ψηφιακή προβολή του κάθε επαγγελματία στους πελάτες του.