Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, νέα αιτήματα από τις Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Ρυακίου, Ακρινής ∆ρεπάνου (Γαλάνη) και Κοιλάδας, για τη διαγραφή οφειλών λογαριασµών ύδρευσης των ετών 2012 και Α’ εξαµήνου 2013, µε την αιτιολογία της εύρεσης εξασθενούς χρωµίου στο νερό, κατατέθηκαν, προς την ΔΕΥΑ Κοζάνης, περί τα μέσα και τέλη Οκτωβρίου. Το Δ.Σ. της επιχείρησης αποφάσισε να παρασχεθούν όλα τα επιπλέον στοιχεία από την ∆.Ε.Υ.Α.Κ., που αφορούν τα νέα αιτήµατα των εν προαναφερόμενων στο δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω κ. Παπακωνσταντίνου Α (στον οποίον το ∆.Σ. έχει εγκρίνει την ανάθεση της σύνταξης νοµικής γνωµάτευσης), ώστε να επικαιροποιηθεί η νοµική γνωµάτευσή του, η οποία θα αποφαίνεται εάν και εφόσον είναι νόµιµη και δυνατή η αποδοχή του αιτήµατος των κατοίκων για την διαγραφή οφειλών λογαριασµών ύδρευσης των συγκεκριμένων ετών.

kozan.gr