Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο πρωταρχικός στόχος της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, βασικός στόχος είναι η διαφύλαξη και διαχείριση των ενεργειακών πόρων κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ομαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών, καθώς και η πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε προσιτή και ασφαλή ενέργεια.

Δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κάποιος με τη στόχευση αυτή. Όμως μια σειρά από ζητήματα παλαιότερα ή και νεώτερα επηρεάζουν σημαντικά το όλο τοπίο.
Το πρόχειρο και χωρίς μελέτη άνοιγμα του ενεργειακού τομέα στις ΑΠΕ, που όμως ήταν απαραίτητη
Το τεράστιο ύψος των οφειλών από τους καταναλωτές προς τη ΔΕΗ που αγγίζουν τα 3 δις € και εγείρουν ερωτήματα για την δυνατότητα της να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα καθώς και τις αποφασισμένες μετεγκαταστάσεις που ενδιαφέρουν την περιοχή μας.
Η ανορθόδοξη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που καθιστά συμφερότερη την εισαγωγή αντί της παραγωγής ενέργειας (και μάλιστα από χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί για τις εκπομπές CO2) μη λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της τροφοδοσίας και έχει σαν συνέπεια την συρρίκνωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσοστά κάτω του 30 %
Η βίαιη μεταφορά του 50 % των πελατών της ΔΕΗ στους ιδιώτες
Η σημαντική μείωση της ζήτησης ενέργειας
Η ιδιότυπη ¨ιδιωτικοποίηση¨ με η χωρίς εισαγωγικά του ΑΔΜΗΕ , με ένα πρωτότυπο τρόπο που αγνοεί τις οικονομικές επιπτώσεις στα οικονομικά της ΔΕΗ αλλά και στοιχειώδεις αρχές οικονομικής λειτουργίας (ποιος βάζει τα λεφτά , ποιος κάνει το κουμάντο)
Ο υπό εκπόνηση όμως ενεργειακός σχεδιασμός δεν μπορεί να παραγνωρίζει μια σειρά από παραμέτρους όπως:
Τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης ενέργειας, που δεν φαίνεται να ανακάμπτουν στο ορατό μέλλον
Το γεγονός ότι οι λιγνίτες αποτελούν έναν μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και ένας οδικός χάρτης για την πορεία προς το μέλλον με βασική τη συνεισφορά των λιγνιτών στο ενεργειακό μίγμα έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αφάλεια τροφοδοσίας και οι ανταγωνιστικές τιμές σε μια φτωχοποιημένη χώρα.
Την ανάγκη αξιοποίησης των λιγνιτικών αποθεμάτων στο μέγιστο βαθμό και όχι καιγόμενα σε μονάδες που η απόδοσή τους μόλις ξεπερνά το 30%.
Τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της περιοχής που επιβάλλουν έναν αυξημένο βαθμό ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας.

Την τελευταία διετία ακούστηκαν πρωτόγνωρες απόψεις στην περιοχή :
Αμφισβητήθηκε η σκοπιμότητα και η οικονομική αποδοτικότητα της μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαιδος
Αμφισβητήθηκε ο ενεργειακός χαρακτήρας της περιοχής
Ο Δήμος Κοζάνης χαρακτηρίστηκε σαν ένας από τους πιο ρυπασμένους (προφανώς λόγω της ενεργειακής δραστηριότητας) αγνοώντας προκλητικά τη συμβολή της Τ/Θ στην ποιότητα του περιβάλλοντος αλλά και το εύρος των υπαρκτών περιβαλλοντικών προβλημάτων
Απόψεις , έτσι και αλλιώς είναι μειοψηφικές , που δυστυχώς δεν έτυχαν όμως της απάντησης και καταδίκης που τους έπρεπε.

Ταυτόχρονα εγκαταλείφθηκαν μια σειρά από δράσεις-πρωτοβουλίες της προηγούμενης περιόδου οι οποίες διεύρυναν την συμβολή της ΔΕΗ στο εισόδημα της περιοχής, εδραίωναν την παρουσία της στην περιοχή και ταυτόχρονα δημιουργούσαν προϋποθέσεις εναλλακτικής ανάπτυξης αξιοποιώντας τον αδιαμφισβήτητο ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχής μας (ενεργειακός τουρισμός-εκδρομή , λιγνιτικός γεώτοπος, Τεχνόπολις, χρηματοδότηση εδρών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας , κ.α.).

Όμως ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός θα είναι ελλιπής αν δεν περιλαμβάνει :
• Την αναγνώριση ότι η Δυτική Μακεδονία έχει εισέλθει σε ένα περιβάλλον μικρότερης εξάρτησης από τον λιγνίτη.
• Το γεγονός ότι οι λιγνίτες αποτελούν έναν μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και ένας οδικός χάρτης για την πορεία προς το μέλλον με συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα με τρόπο που να βελτιστοποιεί το ενεργειακό του περιεχόμενο.
• Την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή της πολιτείας στις αναπτυξιακές δράσεις-πρωτοβουλίες που προαναφέρθηκαν
• Στην πρόκληση να αναδειχθεί η περιοχή σε πυλώνα καινοτομίας, με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, σε τομείς υψηλής ενεργειακής επικαιρότητας όπως η ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση ενέργειας, η αποθήκευση CO2.