Προς τους οικιστές του εργατικού οικισμού της ΖΕΠ

Για να ξεκινήσει η ταχυδρομική εξυπηρέτηση των κατοίκων στον Εργατικό Οικισμό της ΖΕΠ από τα ΕΛΤΑ μέσω των γραμματοθυρίδων πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής των κατοίκων ανά πολυκατοικία/τετρακατοικία, η αναγραφή των ονομάτων τους στις γραμματοθυρίδες και η παραλαβή των κλειδιών των γραμματοθυρίδων.
Η διαδικασία δήλωσης των οικιστών ανά κατοικία και η παραλαβή των κλειδιών των γραμματοθυρίδων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Δεκέμβρη.

Οι υπεύθυνοι των πολυκατοικιών, των τετρακατοικιών και ατομικά οι οικιστές των μονοκατοικιών που ήδη έχουν δηλώσει τα απαιτούμενα μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία στο τηλέφωνο 6973697483 για την παραλαβή των κλειδιών των γραμματοθυρίδων τους.

Όσοι κάτοικοι του Εργατικού Οικισμού της ΖΕΠ δεν όρισαν ακόμα υπεύθυνο για να παραλάβει το κλειδί της γραμματοθυρίδας της πολυκατοικίας, τετρακατοικίας και ατομικά οι οικιστές των μονοκατοικιών να το πράξουν άμεσα και να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία στο τηλέφωνο 6973697483 για να δηλώσουν τα ονοματεπώνυμα των οικιστών της κατοικίας γιατί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή κλειδιού και χρήση της γραμματοθυρίδας.