Πρόκειται για μια κοινή έκθεση που καταρτίστηκε από τους παρακάτω εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν 7 διασυνοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Atlantic Axis of Peninsular Northwest (PT)

 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)

 • Peipsi Center for Transboundary Cooperation (EE)

 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης/ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Atlantic Axis of Peninsular Northwest (ES)

 • Iberian Association of Riverside Municipalities of Duero River (ES)

 • Tokaj Wine Region Nonprofit LLC (HU)

 • Agency for the Development of the Empolese Valdelsa (IT)

 • Satu Mare County Intercommunity Development Association (RO)

Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης συνοψίζεται στο παράρτημα, όπου αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα αυτής και υποβάλλεται μια σειρά προτάσεων προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στους κανονισμούς σχετικά με την επερχόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-27.

Η έκθεση εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση (συνάφεια σχετικά με την ανάπτυξη των συνόρων, τους κύριους περιορισμούς και τα πεδία βελτίωσης) για την Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά και τον

Διασυνοριακό Τουρισμό (ο οποίος σχετίζεται άμεσα με την προστασία και την προώθηση των άλλων δύο θεμάτων).

Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου EPICAH, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE για την περίοδο 2017-19.

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μιας online έρευνας, η οποία καταγράφει η αντίληψη των φορέων των παραμεθόριων περιοχών σχετικά με την παρέμβαση της ΕΕ και ένα σύνολο προτάσεων για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ για την εδαφική συνεργασία (2021-27).

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης περίπου 20 παραδείγματα καλών πρακτικών που παρουσιάζουν επιτυχημένες περιπτώσεις στις εν λόγω διασυνοριακές περιοχές και θα συνοδευτεί από ένα σχέδιο δράσης για κάθε συνοριακή περιοχή, το οποίο θα εκπονηθεί μέχρι τα τέλη του 2019 και είναι ύψιστης σημασίας για τον σχεδιασμό των μελλοντικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν στις εν λόγω περιοχές.

Στο παρακάτω δεσμό παρατίθεται μια σειρά παραδειγμάτων καλών πρακτικών σχετικά με επιτυχημένες περιπτώσεις.

https://www.interregeurope.eu/epicah/good-practices/

——————–

Θεματικό Σεμινάριο του έργου Epicah στο Tokaj της Ουγγαρίας

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, στην πόλη Tokaj της Ουγγαρίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Θεματικό Σεμινάριο του έργου EPICAH με τη συμμετοχή εκπροσώπων του συνόλου των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο από 8 διαφορετικές χώρες. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησαν στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του Θεματικού Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στην συνοριακή επαρχία Borsod-Abaúj-Zemplén της Ουγγαρίας, και οι οποίες λειτούργησαν θετικά στην κατεύθυνση της αύξησης της τουριστικής δραστηριότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής.

Συγκεκριμένα η ατζέντα του Θεματικού Σεμιναρίου περιλάμβανε θέματα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των παρεμβάσεων που αποτελούν πλέον επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών, όπως :

 • Preservation of natural and cultural heritage sites in Interreg Slovakia-Hungary
 • Cave cases!
 • The future is in the traditions
 • Global platform for local heritage sites
 • Castle on the border!
 • How to sell Tokaj wine as a cultural heritage product?
 • Spirit trip
 • Keresztúri Nights! No border, just culture!
 • Land-Wood-Heritage!

How to Re-Generate Tokaj Wine Region by the power of Y-Generation

Κατά τη διάρκεια του Θεματικού Σεμιναρίου αναδείχθηκε η αξία και η σημασία της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της επαρχίας Borsod – Abaúj – Zemplén, μέσω της παρουσίαση της επιτυχημένης υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων που πλέον μπορούν χαρακτηρίζονται ως καλές πρακτικές ενίσχυσης του τουριστικού κεφαλαίου και οι οποίες αφορούσαν:

  • στη διαχείριση και ανάπτυξη σπηλαίων τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, καθώς και στην αξιοποίηση του σολομού της Σλοβακίας

  • στην ανάπτυξη τουριστικών υποδομών γύρω από τα φημισμένα κελάρια κρασιών της περιοχής
  • στην πραγματοποίηση εκθέσεων του Μουσείου Κρασιού Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Τόκαϊ
  • στην προώθηση και ανάδειξη της γραπτής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • στη σύνθετη τουριστική ανάπτυξη με βάση κάστρα που υπάρχουν στην περιοχή
 • εφαρμογή τέτοιου είδους καλών πρακτικών που άπτονται της προστασίας, της ανάδειξης και της ορθής διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος των διασυνοριακών περιοχών για την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητάς τους,

αποτέλεσε και το κύριο συμπέρασμα του Θεματικού Σεμιναρίου. Όλοι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι με τον τρόπο αυτό αναπτύσεται μια σύγχρονη αντίληψη και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα αποτελεσματικό καινοτόμο μοντέλο ενίσχυσης και αξιοποίησης του διαθέσιμου φυσικού αποθέματος και πολιτιστικού και κεφαλαίου των διασυνοριακών περιοχών.