Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) δε θα χρηματοδοτεί πλέον την εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας ούτε την ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα, επιβεβαίωσε η Τράπεζα την Τετάρτη.

Η τράπεζα θα σταματήσει, επίσης, τη χρηματοδότηση κάθε έργου για έρευνες πετρελαίου upstream και δε θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη upstream έργων εκτός από σπάνιες και εξαιρετικές περιστάσεις, όπου οι επενδύσεις αυτές μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΑ, η στρατηγική για τα επόμενα πέντε χρόνια εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υποστήριξη της ολοκλήρωσης των ενεργειακών συστημάτων, την προώθηση της μετάβασης σε καθαρότερες και πιο ανθεκτικές πηγές ενέργειας και την προώθηση του εξηλεκτρισμού ως μέσου επίτευξης ‘καθαρότερων’ οικονομιών στις χώρες που επενδύει η τράπεζα, στις οποίες περιλαμβάνονται ορισμένες από τις λιγότερο αποδοτικές ενεργειακά και περισσότερο ρυπογόνες οικονομίες και πόλεις στον κόσμο.

Η τράπεζα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τον τομέα του φυσικού αερίου, ο οποίος εναρμονίζεται με τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με τρόπο τόσο ασφαλή, όσο και προσιτό.

Η Nandita Parshad, διευθύνουσα σύμβουλος για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, υπογράμμισε την ανάγκη για «επείγοντα και αποφασιστικά βήματα» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

«Αυτό απαιτεί μια θεμελιώδη μετατόπιση από τους υδρογονάνθρακες σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τον εξηλεκτρισμό των οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των μεταφορών και της θέρμανσης, με την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται να παράγεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές».

«Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής μας για τον ενεργειακό τομέα: η απανθρακοποίηση της ενέργειας μέσω αποφασιστικής απομάκρυνσης από τα πλέον ρυπογόνα καύσιμα», ανέφερε.

Η Parshad πρόσθεσε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί έξυπνα, ολοκληρωμένα και ανθεκτικά δίκτυα και στήριξη από ανταγωνιστικές, περιφερειακά ολοκληρωμένες και ανθεκτικές αγορές για την επίτευξη αυτής της αλλαγής.

«Ο διπλός μας ρόλος ως επενδυτές και προωθητές της πολιτικής μεταρρύθμισης, σε συνδυασμό με τη δέσμευσή μας για την προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής και αειφόρου ανάπτυξης, σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην ιδανική θέση για να επιτύχουμε αυτή τη μετάβαση», ανέφερε.

Από τον Ιανουάριο του 2019, η ΕΤΑΑ υιοθετεί, επίσης, τη Μεθοδολογία Τιμολόγησης Σκιώδους Ανθρακα (Shadow Carbon Pricing Methodology) για χρήση σε έργα της ΕΤΑΑ με σημαντικό αποτύπωμα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Κατά την εξέταση τέτοιων έργων, η Τράπεζα θα προβαίνει σε μια οικονομική ανάλυση που θα λαμβάνει υπόψη τις βασικές εξωτερικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

https://www.energia.gr