Μια πρωινή βόλτα, σήμερα Σάββατο 11/2, στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης. Οι τιμές στους πάγκους των πωλητών, ώστε να πάρετε μια μικρή «γεύση», το τι υπάρχει σήμερα στη λαϊκή και κυρίως σε τι τιμές.