Οι γυναίκες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να καταλάβουν μία ή δύο θέσεις στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, στην Π.Ε. Κοζάνης, είναι η Π. Βρυζίδου, η Ε. Πρώϊου, αλλά κι η Β. Ρεπανά, τ’ όνομα της οποίας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της στήλης, έρχεται να προστεθεί, δυναμικά, στα δύο προαναφερόμενα. Το αν θα είναι μία ή δύο οι γυναίκες στο ψηφοδέλτιο θα εξαρτηθεί από μια σειρά γεγονότα και “καραμπόλες”, που είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν, γι’ αυτό κι όλα τα ενδεχόμενα είναι “ανοιχτά”.

 

Η Χύτρα