Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ο χορός του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Πρωτοχωρίου Κοζάνης.