Νέα πράσινα έργα, για περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη βελτιωμένης εικόνας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων προωθεί η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο τεμαχιστών πράσινων αποβλήτων, με προϋπολογισμό 70 χιλ . ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ενέκρινε επίσης τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αντίστοιχα τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο που αφορά στην προμήθεια δύο μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων κλειστού τύπου αξίας 65 χιλ. ευρώ για το διασυνοριακό έργο Ελλάδας – Αλβανίας. Επίσης σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται ήδη τα κτιριακά έργα για την ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων, τα οποία αφορούν σε υποδομές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε Καστοριά και Φλώρινα. Στην Καστοριά, ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει σε 354.600 ευρώ καθότι σχεδιάζεται η ανέγερση νέας κτιριακής υποδομής, ενώ η αντίστοιχη μονάδα της Φλώρινας προϋπολογίζεται σε 46 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνει τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου.

ΕΡΤ Κοζάνης