Βίντεο από την Ε.Ο. Πτολεμαίδα – Κοζάνη, περίπου, στο ύψος της Ποντοκώμης. Βίντεο αναγνώστη.