Αναβάλλεται η 3η γιορτή γιαπρακιού από το σύλλογο Πλατάνια.