Εκ μέρους των κατοίκων της Τ.Κ. Αυλών εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για αποκατάσταση της σοβαρής βλάβης το διάστημα 3-4 Ιανουαρίου όταν και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες τα συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην Κοινότητά μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΥΛΏΝ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ