Τα τηλέφωνα του κτηρίου του Δημαρχείο και της πρώην Βιβλιοθήκης  (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νσης Περιβάλλοντος) δεν λειτουργούν προσωρινά λόγω τεχνικής βλάβης