Εικόνες από κεντρικούς δρόμους και την έξοδο της πόλης.