Το ΔΣ του Συνδέσμου κάνει γνωστό στα μέλη του, ότι στις 20 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Κοβενταρείου Ιδρύματος, ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή γιά ανάδειξη νέας Διοίκησης. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων

2. Οικονομικός απολογισμός

3. Απολογισμός ελεγκτικής επιτροπής

4. Έγκριση απολογισμού από τη Γ.Σ.

5. Ερωτήσεις – τοποθετήσεις

6. Απαντήσεις από το ΔΣ

7. Εκλογή αντιπροσώπων για την ΠΟΠΣ

8. Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την ημέρα

των εκλογών

9. Εκλογή νέου ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γ . Βουχάρας Σουλτάνα Ρήνου-Τζώνου