Στην οδό Κεραμοπούλου στην Κοζάνη οι κάτοικοι προμηθεύτηκαν αλάτι από τον Δήμο και προσπάθησαν να ξεπαγώσουν την γειτονιά τους, διότι ήταν αδύνατη η διέλευση πεζών και αυτοκινήτων.

Αναγνώστης