Ετήσιος χορός της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου