Με αφορμή σχετική ανάρτηση για την, μετά από πολλά χρόνια, προμήθεια μουσικών οργάνων από τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης για τις ανάγκες της Πανδώρας και του Δημοτικού Ωδείου θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής. O ΟΑΠΝ στηρίζει έμπρακτα τις δομές του για αυτό και αποφάσισε να προβεί σε αγορά οργάνων, ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των μουσικών δομών του. Η προμήθεια των οργάνων έγινε εξασφαλίζοντας την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 4412/2016. Ο Οργανισμός σε όλη τη διάρκεια του έτους και λόγω του μεγάλου κύκλου εργασιών, κάνει πολλές προμήθειες και αυτές είναι κυρίως από την τοπική αγορά, χωρίς να μπορεί να το εξασφαλίσει κάθε φορά, καθώς η διαδικασία για ποσά άνω των 1.000€ προβλέπει την ανάρτηση του αιτήματος προμήθειας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την αποδοχή προσφορών από όπου κι αν προέρχονται. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι υποχρέωση του κάθε δημόσιου φορέα να διαφυλάττει την χρηστή οικονομική διαχείριση, δεδομένου ότι ελέγχεται από τους αρμόδιους μηχανισμούς.

Γιάννης Ιωαννίδης

Πρόεδρος ΟΑΠΝ

Διαβάστε εδώ την ανάρτηση του Κ. Καλεντηριάδη, που προηγήθηκε