Ολοκληρώθηκαν χθες οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την αγορά του αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Κοζάνης, για την οποία κατατέθηκαν προσφορές από δυο εταιρίες. Το επόμενο διάστημα εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις, το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην αγορά με όρους ανταγωνιστικούς και με πενταετή εγγύηση, τόσο των ανταλλακτικών όσο και της λυχνίας, σύμφωνα με τον Διοικητή Γιώργο Χιωτίδη οπότε και επιλύεται οριστικά το θέμα με τον αξονικό τομογράφο. Ο καινούργιος τομογράφος θα είναι 32 τομών, θα έχει όλες τις προδιαγραφές ψηφιακού μαστογράφου και υπερήχου που μαζί με τον μαγνητικό τομογράφο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

EΡΤ Κοζάνης