Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών του ΤΕΕ/Τμήμα Δ. Μακεδονίας έκοψε, το απόγευμα της Κυριακής, την καθιερωμένη ετήσια πίτα.