Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ για την ένταξη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε οργανικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο ΔΣ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Ευστάθιος Κατσίδης.

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα.

Εισηγητής : Ο ΔΣ Ευστάθιος Κατσίδης

 1. Αποδοχή ποσού από ΣΑΕΠ 041 για το έργο « Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους & Παραλαβής έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού και ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης οικ. Έτους 2019

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση απολογισμού Δ τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2018

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Ανάθεση αρμοδιότητας Δημοσίων Σχέσεων στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας στους Προέδρους αυτών.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών & Εργασιών

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων .

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ.

Εισηγητής :Ο ΔΣ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Ευστάθιος Κατσίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων Δ.Ε.Π.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Φώτης Ιορδανίδης

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελή