Από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου ανακοινώνεται ότι μέσω των προγραμμάτων του ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), θα λειτουργήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης των ποδοσφαιριστών – Soccer Performance Analysis».