Στα λευκά ντύθηκε – και πάλι – η Κοζάνη. Εικόνες από το κέντρο της πόλης.