Ετήσιος χορός – κοπή πίτας Α.Σ. Σερβίων Αναγέννηση, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου.