Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας σχετικά με τον αυτισμό, την Πέμπτη 21/2 .