Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τράντα, από τη διασταύρωσή της με την οδό Τακιατζήδων έως τη διασταύρωσή της με την οδό Τσιμινάκη, την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:30 έως ώρα 10:30 π.μ.

Β)Η κυκλοφορία θα διεξάγεται παρόδια.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 15/02/2019.