Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 20 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 1. Έγκριση ετήσιου απολογισμού 2018, Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσεων 2019 & Έγκριση πρ/σμού οικ. Έτους 2019 της ΔΙΑΔΥΜΑ

Εισηγητής Εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ – Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Υπουργικής απόφασης αριθμ 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών κ. Γ Χουλιαράκη.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου Εορδαίας κ. Τσακιρίδη Γ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου Εορδαίας κ. Τσακιρίδη Γ

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγητής : Ο ΔΣ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κατσίδης Ευστάθιος.

 1. Αναδοχή χρεών των υπό εκκαθάριση Δημοτικών επιχειρήσεων ΚΕΚ & ΔΕΑΠ προς Δ.Ο.Υ που αφορούν οφειλές ετών 2015, 2016 και 2017

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων για επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας .

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση απόφασης ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2019»

Εισηγητής Η ΔΣ και Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Κύρκα Μαρία

 1. Έγκριση αποφάσεων ΤΚ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών Α-θμιας εκπαίδευσης

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Αριστερίδης Ι.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου

Πτολεμαΐδας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης