Όπως στην Κοζάνη, έτσι και στην Πτολεμαΐδα, χιονίζει αυτή την ώρα.