Σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου (ΤΕΠ) συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το πρόβλημα που αφορούσε στη δυσλειτουργία του για τις ημερομηνίες 16 και 18 Φεβρουαρίου έχει επιλυθεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ