Την Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Κοζάνης (Ζαφειράκη 4 & Πλακοπίτη) στην Κοζάνη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέλευση θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κ. Δημήτρης Παπαευθυμίου.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται συνδικαλιστική άδεια.