Χάλκινες μελωδίες και χορός στα cafe- bar στο κέντρο της Κοζάνης. Δείτε ένα ενδεικτικό βίντεο & φωτογραφίες: