Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι βουλευτές: Σάκης Βαρδαλής, Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) με το οποίο ζητά να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών η υπ’ αριθμ. 129/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη 19 υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αθήνα 4/3/2019

Οι καταθέτοντες βουλευτές