Πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση στοιχείων που να παραπέμπουν στην περίοδο πριν από την Ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ανέλαβαν κάτοικοι της Πτολεμαΐδας, με την προοπτική να αποτελέσουν την βάση ενός Λευκώματος και στη συνέχεια Βιβλίου, ώστε, οι απόγονοι των τότε κατοίκων των Καιλαρίων, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή, να μην φεύγουν με άδεια χέρια. Ήδη οι πρωτεργάτες της κίνησης αυτής προετοιμάζουν σχετικό ιστότοπο, όπου θα αναρτώνται κείμενα, χειρόγραφα, φωτογραφίες, κειμήλια, απευθυνόμενοι σε όσους διαθέτουν σχετικό υλικό να το προσφέρουν προς αξιοποίηση

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ