Την Παρασκευή 8 Μαρτίου ο ετήσιος χορός του συλλόγου Γυναικών Τσοτυλίου.