Το γλέντι του Φανού Ζευγαλατιάς, την Παρασκευή 8/3, στα Σέρβια.

Πηγή http://cerbiwnfrouros.blogspot.com