Πολύ κέφι και χορός στο άναμμα & γλέντι του Φανού Πηγάδ΄ Κεραμαριό. Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: