Διαμαρτυρία – συγκέντρωση για το μη κλείσιμο του ταχυδρομείου Εμπορίου την Δευτέρα 18/3.