Φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και φοιτητές ERASMUS διαβάζουν νεοελληνική ποίηση στη μητρική τους γλώσσα. Μελοποιημένη ποίηση ερμηνεύει ο Βαγγέλης Τζημόπουλος. Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τετάρτη 20/3/2019

7.30 μ.μ.

Διοργάνωση: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ