Η Διευθύντρια, οι καταρτιζόμενοι και οι καθηγητές των τμημάτων Δ1 και Δ2 της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» του Δημόσιου ΙΕΚ Κοζάνης Κύρινας Απόστολος, Μαρκόπουλος Δημήτριος και Σιλιάφη Αναστασία θα ήθελαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους στη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Μαρία Μπιλιώνη, η οποία αφιλοκερδώς ενημέρωσε τους καταρτιζόμενους σχετικά με τα απαραίτητα βήματα και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας στο χώρο της Αρτοποιΐας και της Ζαχαροπλαστικής.

Εκτιμούμε ότι η σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση αποτελεί κομβικό σημείο με απώτερο στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ή ανέλιξη των καταρτιζομένων μας. Οι τρόποι που υπεδείχθησαν, τα μεθοδικά βήματα και η καθοδήγηση της έμπειρης Συμβούλου Μπιλιώνη Μαρίας αρωγός αυτής της προσπάθειας.