Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση της αναστολής της συναλλακτικής δραστηριότητας του ταχυδρομικού καταστήματος Εμπορίου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Παραχώρηση έκτασης στην Δ/νση Πολιτικής Γης για την μετεγκατάσταση Αναργύρων & Μαυροπηγης .

Εισηγητής : Η Δ/ντρια Περιβ. Υπηρεσιών κ. Φωτεινή Αγγελίδου.

 1. Έγκριση σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς & Έγκριση σχεδίου σύμβασης – πλαίσιο της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας από την μονάδα Πτολεμαΐδα V

Εισηγητής : η Γ. Δ/ντρια ΔΕΤΗΠ κ. Ι . Καλαϊτζίδου

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο ΠΔΕ για το έργο Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου οικισμού Κομάνου.

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Δ/ντής Τ.Υ. Γεώργιος Τσακιρίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Δ/ντής Τ.Υ. Γεώργιος Τσακιρίδης.

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Δ/ντής Τ.Υ. Γεώργιος Τσακιρίδης.

 1. Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαιρέτου λόγω Αναθεώρησης Ενημέρωσης της υπ’ αριθ. 27-13 άδεια δόμησης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τ.Κ.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών & Εργασιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Τροποποίηση συστατικών πράξεων Σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας ως προς τον αριθμό των μελών του ΔΣ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Παράταση μείωσης μισθώματος ακινήτου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2019

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Αίτημα του Σωματείου εκπαιδευτών Υποψηφίων οδηγών Δυτ. Μακεδονίας για Παραχώρηση χώρου εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Ευστάθιος Κατσίδης.

 1. Χορήγηση αδειών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαϊτίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Ιωάννης Αριστερίδης

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

`

Παπαοικονόμου Παντελής