Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην ΤΑ-Τροποποιήσεις επί του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

  2. Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας Δήμων (ΠΟΕΔ) από την ΕΕΤΑΑ

  3. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της ΠΕΔ ΔΜ 2019-2023

  4. Πρωτογενή αιτήματα

  5. Ορισμοί εκπροσώπων

  6. Εγκρίσεις δαπανών και από εκτός έδρας μετακινήσεις

  7. Εγκρίσεις μετακινήσεων
  8. Ενημερώσεις – Διάφορα

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας