Η παρέλαση, στην Κοζάνη, του Παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαίδα.