Φωτογραφία, το Μάρτη του 1987, με λήψη από τη Σκ’ρκα και θέα τον Αγ. Νικάνορα Η φωτογραφία είναι του Μάρκου Πατσίκα.