Η εκδήλωση- αφιέρωμα στο Νικόλαο Π. Δελιαλή που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 αποφασίστηκε να μετατεθεί για το τέλος Αυγούστου προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου, ώστε να υπάρχει διακριτό σημείο στο οποίο θα μνημονεύεται ο ίδιος και το έργο του.

Η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί προσεχώς.