Πρόγραμμα περιοδειών συνδυασμού “Ελπίδα” για την Κυριακή 19 Μαΐου.