Αποτελέσματα εκλογής αντιπροσώπων για το 19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ και του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ ΠΕ Κοζάνης της 15ης Μαΐου 2019

Για το19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Σύνολο Ψηφισάντων: 573, Λευκά – Άκυρα: 15, Έγκυρα: 558

α/α

Συνδυασμός

Ψήφοι

Ποσοστό

Αντιπρόσωποι

1

Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

238

42,65 %

3

2

ΑΣΚ – ΠΑΜΕ

140

25,08 %

2

3

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

101

18,10 %

1

4

ΠΕΚ

79

14,15 %

Για την ΔΑΚΕ εκλέγονται : Κρανιώτη Άννα, Γκατζάλας Δημήτριος, Ντούντας Ζήσης

Για την ΑΣΚ – ΠΑΜΕ εκλέγονται : Αντωνιάδης Κων/νος, Μαχτσίρας Αθανάσιος

Για την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ εκλέγεται : Γρηγοριάδης Ιωάννης

Για το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ ΠΕ Κοζάνης

Σύνολο Ψηφισάντων: 573, Λευκά – Άκυρα: 20, Έγκυρα: 553

α/α

Συνδυασμός

Ψήφοι

Ποσοστό

Αντιπρόσωποι

1

Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

262

47,37 %

13

2

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

125

22,60 %

6

3

ΑΣΚ – ΠΑΜΕ

91

16,45 %

4

4

ΠΕΚ

75

13,56 %

4

Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ