Στην Αθήνα, θα ταξιδέψει, στις 2 Μαρτίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής, Σ. Γιαννακίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, θα έχει συνάντηση με την Αναπλ/τρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα συζήτησης: «Σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά», προκειμένου να  διερευνηθούν οι προδιαγραφές εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και των βασικών αρχών για την ένταξη, ώστε, στη συνέχεια, να υλοποιηθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι πρώτες δράσεις».

kozan.gr