Στις 29/5/2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του Δ.Σ. για τη συνδικαλιστικές χρονιές 2019-2021.
Το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κωτούλας Αθανάσιος :6977735281
Αντιπρόεδρος: Κοζικόπουλος Νικόλαος τηλ:6976889813
Γραμματέας: Γιαννακόπουλος Στέφανος τηλ:6977967940
Ταμίας: Δεμιρτζίδης Κων/νος τηλ: 6977628352
Μέλη: Χαλβατζής Γεώργιος τηλ:6953004811
Βελώνης Θωμάς τηλ: 6972848483
Γαλογαύρος Φώτιος τηλ: 6937808239
Σαββίδου Ιωάννα τηλ : 6983026417
Ευαγγελοπούλου Ειρήνη τηλ:6946658506

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ